Chyby SEO

Nejzásadnější chyba

Nikdy neumísťujte na stránku hlášku, že je web rozpracován apod.: návštěvníky odradíte, a pokud se vrátí a ta hláška tam bude pořád, tak je naserete.

Vyšší level nejzásadnější chyby

Vyšším levelem je odkazovat na zcela nefunkční stránky. Zákazník sice nic nenajde, zato roboti vyhledávačů vyhodnotí tuto stránku jako nefunkční - a dalších pár měsíců na ni nezabloudí.

Metatagový plevel

 • Úvod – úvody jsou dobré do seminárek, v realitě na ně sere pes;
 • Vítejte – nevítejte;
 • s. r. o., a. s., v. o. s. apod. - označení legálních forem má smysl na právních dokumentech, nikdo je ale nehledá. Hlavně je necpěte do titulku, kde už je tak místa málo;
 • naše firma od roku XY blablabla - tohle nikdo nehledá.

Logické/sémantické chyby v komunikaci (nikoli kódu)

 • patří sem:
  • sémantické chyby: např rok staré "Novinky", či "Aktuality";
  • chyby v označování;
  • chyby ve fatické komunikaci jako neužití odborných pojmů pro odborné publikum a naopak užívání nesrozumitelných pojmů pro publikum masové;
  • gramatické chyby, stylistické chyby...
 • obecně sem spadá cokoliv, co vyvolává u uživatele zážitek rozporu - a tedy kognitivní dyskomfort, který je v posledku přičten původci sdělení;
 • nepůsobí na vyhledávače a přímo na uživatele, ale snižují důvěryhodnost původce sdělení a tedy i jeho transakční potenci.

Absence apelů na důvěryhodnost subjektu

 • v dimenzích typu
  • fyzická existence,
  • právní existence,
  • transakční minulost...