Slovník

ANCHOR TEXT

BACKLINK

COPYWRITER

COPYWRITING

Copywriting, česky textařina, je disciplína záměrného vytváření textu. Má 3 roviny:

  • stylisticky bezchybný text;
  • obchodní stránku věci;
  • apel na psychické faktory jedinců.

Důsledně uplatňovaný copywriting ústí v několikahodinovou činnost, která se nedá poměřovat normostranami. Pokud své copywritery platíte od normostrany, splácají vám dohromady první hovadiny, které je napadnou.

KONVER ZE A KONVERZNÍ POMĚR

 LATENTNÍ SÉMANTICKÉ INDEXOVÁNÍ

LEMMATIZACE - LEMATIZACE

LATERÁLNÍ KLÍČOVÁ SLOVA

OPTIMALIZACE WEBU

Optimalizace webu je proces identifikace a realizace komunikačního optima - tj. stavu minimální rozpornosti jednak pro vyhledávače, jednak pro čtenáře.

QDF & QDD

RANK

SATELITNÍ WEBY

SERP (Search Engine Results Page)

STEMMING

TAG

Tag je jednotka kódu určující, jak se má její objekt chovat: zda má být text přečten jako prostý text - odstavec, nadpis, který nadpis, zda se má zobrazovat atd. Z hlediska SEO nás zajímají především textové tagy.

Live chat